של''ח מחוז ת''א

של''ח מחוז ת''א

יום שיא - 70 שנה למדינת ישראל

תכנים ‏ותכניות

50 כלים דיגיטליים נבחרים

מש"צים

ספר המש"צים

מפעלי של"ח ארציים

סיורים בעיירות פיתוח

סיורים בעיירות פיתוח ומעברות במסגרת אירועי חגיגות ה-70

השתלמויות

השתלמות סיכום שנה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA