יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
דף ‏הבית עדכונים מעדי בעלי תפקידים של"ח מחוז ת"א טפסים
מש"צים יצירת קשר

מסלולים מונגשים מומלצים מכתב למנהלים ולמפקחים ולרכזי טיול בנושא הטיול המונגש.pdf