יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
דף ‏הבית עדכונים מעדי בעלי תפקידים של"ח מחוז ת"א טפסים
מש"צים יצירת קשר

מסלולים מונגשים מומלצים מכתב למנהלים ולמפקחים ולרכזי טיול בנושא הטיול המונגש.pdf נוהל הנגשה.pdf מצגת הסבר על נוהל הנגשה - מחוז ת"א .pdf