יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
דף ‏הבית עדכונים מעדי בעלי תפקידים של"ח מחוז ת"א טפסים
מש"צים יצירת קשר

חוזר להשתלמות אחראי טיול תשעט.pdf חוזר רישום להשלמה 16 שעות להשתלמות אחראי טיול תשעח.pdf קורס 30 שעות המחנך כמוביל חינוכי תשעח.pdf לומדה לאחראי טיול- הנחיות כניסה.pptx אוגדן תיק טיול 2016.pdf מכתב מארגון המורים על אחראי טיול.pdf המורה כמוביל חינוכי - השתלמות 30 שעות.pdf השתלמויות חובה לתפקיד אחראי טיול-מכתב למנהלי בתי הספר מעודכן) .pdf