יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
דף ‏הבית עדכונים מעדי בעלי תפקידים של"ח מחוז ת"א טפסים
מש"צים יצירת קשר

תפקיד שם רשויות תחום אחריות שלוחה+ נייד מייל מפקח עדי אורן מפקח ממונה מחוזי, יו"ר ועדת טיולים מחוזית 050-4203856 adior@education.gov.il דניאלה רייך מרכזת ועדת הטיולים המחוזית, רג"ב, נעלה לירושלים 054-7757051 danielar34@gmail.com מנחה צור חביב תל אביב ובת ים הנהגה, ש"ש ב"ש, צעדת השביל המחבר 0546734483 tzurha@gmail.com מנחה אלימלך רון טל חמ"ד לוגיסטיקה גיחות ומש"צים 0523388943 rontal.e@gmail.com מנחה עידו הר נבו חולון, ר"ג ירושלים ו70 שנות הישגים 054-6735116 ido.harnevo@gmail.com מנחה חגית שגב אזור, קרית אונו, גבעתיים, ופ"ת הרשושנים, קורס סיו"ן 054-3423008 asesegev@gmail.com מנחה אהובי שפיגל הרצליה, רמה"ש, נתניה, אור יהודה, בני ברק השתלמויות, מורים חדשים 054-7915674 Ahuvy8@gmail.com ניצה סער צוות תכנים ארצי 054-3103620 nizasaar@gmail.com ספי אברמזון שלח בשביל ישראל, צעדת הל"ה 0523611710 Son968@walla.co.il גדי אדלר מנהל ענף כספים, מינהל וארגון 050-6282734 gadiad@education.gov.il בטי וינשטוק רכזת בכירה מינהל חברה ונוער 03-6896183 betiva@education.gov.il תפקיד שם מס' חדר שלוחה גזברות סבטה פיזצקי 810 259 פנסיה וימי מחלה אורי פרידמן 949 327 כ"א סיגל מורד אבדר 951 325