יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
דף ‏הבית עדכונים מעדי בעלי תפקידים של"ח מחוז ת"א טפסים
מש"צים יצירת קשר

דף הנחיות למורים כנס פסח תשעט.doc חוזר צבר פסח תשעט.doc חוזר אשחר פסח תשעט.doc חוזר דולב פסח תשעט.doc חוזר אילן פסח תשעט .doc חוזר מתקדם דתי פסח תשעט.doc חוזר מתקדם פסח תשעט.doc חוזר סיון פסח תשעט.pdf פעילות הכשרת משצים בבית הספר תשעט.docx חוזר השרדות תשעט מחוזות צפון-חיפה-תא.pdf צרור עצות מעשיות בתרבות חיי שדה.doc שיעור לקורס משצים - תרבות חיי שדה.doc מערך שיעור - בישול עצמי בקורס משצים.doc חוברת פרחי משצים.doc